Öğrencilere ders dışında da bir hayat olduğunu göstermek ve öğrencileri edebiyat üzerinden bir araya getirmek üzere kurulmuş bir sanat kulübüdür.

Bu bağlamda kurulmuş kulüp üyeleri, okuma, şiir yazımı gibi alanlarda faaliyet gösterirler ve okulun diğer öğrencilerine de başta olmak üzere şiirle yazıyla yol göstermeyi amaçlar.