Amaç, hafıza tekniklerini okuma hızlarını arttırmak, verimli ve etkin okuma alışkanlığını geliştirmektir.

Bu bağlamda amaca yönelik olarak; göz kaslarını geliştirme alıştırmaları ve örnek metinler üzerinde seri okuma egzersizleri yapılır.

Son aşamada, seçilmiş eserleri bu şekilde okumaları sağlanır.