Müziğin en önemli unsuru olan ritm, vurmalı çalgılar derslerinde her seviyedeki öğrencinin kendini geliştirme, enerjisini dışa vurmak, üretkenliği arttırma ve coşkusuyla kendini ifade etme olanağını sağlar.

Çeşitli müzik aletlerine vurarak düzenli ve akıcı sesler çıkartmayı öğrenen ve geliştiren öğrenciler, perküsyon eğitiminin de temelini almış olurlar.