Toplulukta yer alan öğrenciler, öğretim yılının başından itibaren hem sosyal etkinlik çalışma saatlerinde hem de hafta içi belirlenen çalışma / prova saatlerinde bir araya gelerek bedensel ve zihinsel becerilerini geliştirmektedir.

Topluluğumuzun amacı, bu becerilerin geliştirilmesinin yanında öğrencilerin öz güveninin gelişmesine olanak yaratmak ve kendinin farkında olan, dilediği iletişim aracıyla kendini ifade etmeyi başaran bireyler olmalarını sağlamaktır.