Psiko-drama, bireylerin yaşadıkları sorunları yeniden ele alıp sorgulama ve sahneleme biçimi olarak tanımlanır.

Psiko-drama grup çalışması grup üyelerinin psiko-dramayı deneyimleyerek, kişisel gelişmelerini ve çalışmakta oldukları özel uzmanlık alanına psiko-drama tekniklerini uygulayabilmelerini sağlamaktadır.

Sürekli olarak başlatılan psiko-drama eğitim gruplarının “Hazırlık Aşamasına” katılarak psiko-drama ile tanışabilirsiniz.