Öğrencilerde heykel sanatına ilgi ve merak uyandırmak amacıyla yaratıcılığın ortaya çıkarılmasına katkıda bulunarak, özgür düşünce ve ifade ortamları oluşturur.

Hacim, ışık-gölge, denge, leke, renk, malzeme etkileri, kompozisyon, perspektif vb. gibi plastik değerleri ile heykel tanıtım ve terimleri öğretilir. Başlıca heykel sanatçılarını ve eserlerini tanıyarak, grup bilinci yaratılır ve sergi organizasyonları yapmalarına olanak sağlanır.