Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin paylaşımının sağlanması, geleceğe umutla bakabilecek bireylerin yetiştirilmesi temel hedeflerimiz arasındadır.

Toplumsal sorunlara uyum içerisinde, ortak yaşam ideallerine ulaşabilmek için çözüm üretmeyi hedefliyoruz.

Bireylerin yaşadıkları topluma, paylaştıkları dünyaya olan sorumluluklarını sağlama amacında olan kulübümüzde etkin grup çalışmaları ile birçok noktada fayda sağlanacaktır.